1. Начало
  2.  > 
  3. HWS
  4.  > 
  5. Политика за защита на личните данни

Политика за защита на личните данни (GDPR)

1.Въведение

HBG, в рамките на предлаганите от нас услуги, както и на осъществяваните контакти с нашите клиенти, се ангажира да спазва ясна политика за защита на личните данни. Освен това, влизащата през 2018 в сила европейска регламентация (GDPR), ще основе рамките и ще бъде в основата на нашата политика за обработка на лични данни.


Ако сте организъм, обработващ лични данни, е много вероятно да сте длъжен да спазвате изискванията на регламента за защита на личните данни (GDPR). В този смисъл сте подчинен на някои стриктни изисквания, които трябва да спазвате.


Същото важи и за HBG, който с оглед на положението си ще има две задължения: като подизпълнител или като отговорник по обработката на данни.


Абревиатури : GDPR : Закон за защита на личните данни ЕС: Европейски съюз


2. Да упражнявате правата си

За всяка информация или упражняване на вашите права и свободи относно обработката на лични данни, съхранявани от HBG, можете да се обърнете към нашия отговорник по защита на данните. :


по имейл на dpo-at-hosteur.com
или по пощенски път (с копие на личната ви карта) на следния адрес :

HBG
На вниманието на делегирания служител за защита на данните
Route du Lac Lussy 201,
1618 Châtel Saint Denis, Швейцария


3. Задължения като подизпълнител

Той носи пълна отговорност за съхранените и използвани лични данни. Всяка намеса от страна на HBG се осъществява:


След изрична и формална молба от страна на клиента
При интервенция на поддръжката, при която HBG се ангажира да предупреди клиента в най-кратък срок.
По искане на представител на правосъдието или публичната администрация. HBG ще ги разреши само след като се увери във валидността на искането.
Достъпът до данните на клиентите е подложен на стриктни процедури, благодарение на специфични разрешения за достъп и конкретни мерки за сигурност и контрол.
Във всички случаи клиентът остава единствен отговорник за интегритета на данните и за легалната им обработка.


В тази област HBG се ангажира да:


да използваме клиентските данни единствено с цел качественото изпълнение на услугите
да ви информираме и да искаме изричното ви съгласие в случай, че решим да се обърнем към подизпълнители, които да обработват личните ви данни.
да ви информираме и да искаме изричното ви съгласие в случай, че решим да се обърнем към подизпълнители, които да обработват личните ви данни.
да поддържаме високи стандарти за сигурност, за да осигурим максимално ниво на защита на услугите ни.
да ви предупреди в най-кратки срокове в случай на неправомерно използване на данните
да ви помага да спазвате задълженията си, предоставяйки ви адекватна документация за услугите ни.


4.Задължения на отговорника по обработка

HBG поема ролята на отговорник по обработката на данни, определяйки целите и средствата за обработката на данни. Събраните данни могат да бъдат от търговско, статистическо, техническо или счетоводно естество.


В тази област HBG се ангажира да :


Да ограничи събирането на данни до тези, които са крайно необходими за търговския и техническия отдел, както и за този, обработващ плащанията.
Да не използва събраните данни за цели, различни от тези, за които са събрани.
Съхраняване на личните данни за ограничен и период. Например : бизнес данните могат да се съхраняват до 5 години след изтичането на вашите договори. Фактурите ще се съхраняват 10 години след издаването.
Да не прехвърля тези данни на трети страни, различни от фирми, свързани с или работещи от името на HBG в рамките, предвидени в договорите за продажба или услуги.
Да осигури подходящо ниво на сигурност, за да гарантира най-добрата защита на личните ви данни.
Да ви уведоми в срок от 48 часа в случай че е извършено нарушение с данните ви
Да ви предостави възможност да контролирате и да премахнете данните си.

[ [ Последна актуализация на12 Юни 2019 ] ]
10% отстъпка при следващата ви поръчка(1)
Абонирайте са за нашия нюзлетър, за да получите вашия промо код
(1) Предложението е валидно единствено за нови поръчки, без покупка на кредит и без подновяване на услуги.